user_mobilelogo

 

1920Gruppe besch 2018 0000 DSCF9740

Name Team Fächer Sprechstunde
Abongi, Lea 5 Fr, De Mi, 09.50 - 10.35
Ansorge, Tina 7 Ma, DP Di, 11.40 - 12.25
Aubert, Nele 6 Fr, Sn Do, 09.50 - 10.35
Bauer, Christina 7 De, En Mo, 11.40 - 12.25
Becker, Simone 7 Integration
Becker, Torsten OS Rk, Ge
Beitweiler, Klaus Ma,GW
Bernstein, Constance 5 Re, De Mi, 10.35 - 11.20
Bock, Thomas 8 En, AL Di, 10.35 - 11.20
Brode, Anna 7 Integration
Culmann, Simone 10 Ch, Mu Mo, 12.25 - 13.05
Döbele, Alexander 6 Fr, NW Di, 11.40 - 12.25
Dressel, Nina 7 Ma, Bi Di, 09.50 - 10.35
Eifel, Sarah 9 En, Fr
Engel, Kathrin 5 De, Rk Do, 08.45 - 09.30
Fest, Christian 8 En, Ge Fr, 08.45 - 09.30
Franz-Smolka, Gertrud 8 De, Ge Di, 10.35 - 11.20
Frévert, Sophie 5 En, Fr Mi, 14.30 - 15.15
Gand, Thorsten 6 Mu, GW nach Vereinbarung
Glotz, Myriam 8 Fr, Ge Fr, 08.45 - 09.30
Grossmann, Joschka 7 Ch, Sp Di, 11.40 - 12.25
Großlaub, Jens 8 De, Sp Mo, 09.50 - 10.35
Gund, Mathias 9 De, Po Do, 09.50 - 10.35
Dr. Häde-Fries, Petra 6 Ch, Ph Mo, 09.50 - 10.35
Hamm, Lisa 9 Fr, Ch Di, 11.40 - 12.25
Hanke, Alisa 8 De, Rk, Ph Mi, 13.05 - 13.50
Haubrich, Michaela 9 De, Ge Mo, 09.50 - 10.35
Henn, Silvia 5 De, BK Mo, 09.50 - 10.35
Hildebrand, Raffaela 7 En, NW Di, 09.50 - 10.35
Hoffmann, Alexander 6 En, Sp Mi, 10.35 - 11.20
Hoppenrath, Nicole 9 En, De Mo, 09.50 - 10.35
Horn, Jelena 6 De, Ge, En Mi, 09.50 - 10.35
Jakoby, Maria 7 Mu, Ge Mo, 11.40 - 12.25
Jansen, Vanessa 9 En, Sn Mo, 13.45 - 14.30
Jungbär, Tobias 9 Ma, Ch Mo, 12.25 - 13.05
Kaas, Carmen 8 Fr, Sp Di, 10.35 - 11.20
Käufling, Sabine 5 Al, Rk
Kielinger, Dirk 5 Ma, NW Mi, 12.25 - 13.05
Klein, Lavinia 9 Ma, Bio, Sp
Kluge, Sebastian 8 Ma, Ph Do, 12.25 - 13.05
Marchand, Ilona 7 De, Ge
Neumann, Matthias 10 Ma, Al Mo, 12.25 - 13.05
Neumeier, Marius 6 Sp, GW Di, 11.30 - 12.00
Paritong, Maike 5 DaZ
Pleimling, Isabelle 8 De, Ek Mi, 09.50 - 10.35
Pröstler-Heinig, Mechthild 8 Ma, Ch Do, 09.50 - 10.35
Rauch, Manuel 8 Sp, Bi Fr, 08.45 - 09.30
Rosenkranz, Mirjam 9 Ma, Mu Do, 09.50 - 10.35
Rothkamp, Janina 8 De, En
Schätzel, Marie-Sophie De, Rk
Schawel, Astrid 8 Bk, Al Do, 12.25 - 13.05
Schell, Christian 6 Ma, Ch Fr, 09.50 - 10.35
Schmidt, Nicole 6 De, GW Fr, 10.35 - 11.20
Scholer, Wolfgang En, Sp nach Vereinbarung
Schorr, Lisa 7 Rk, Sp Mo, 1140 - 12.25
Schwind, Maurice 7 De, GW
Träm, Florian 5 Ma, Ph
Uhl, Katharina 5 Integration
Umbreit, Silvia 6 Ma, NW, Rk Mi, 10.35 - 11.20
Vorbeck, Henning 5 Fr, Sp Mi, 10.35 - 11.20
Weinberg, Constanze Fr, De
Weis, Jan Ma, GW
Dr. Wender, Nora Bi, Ma
Witt-Jung, Constanze 9 De, Al Mo, 12.25 - 13.05
Zimmer, Sebastian 5 En, Rk Mi, 11.40 - 12.25
Zipp, Alexander 6 De, GW, Mu Mo, 08.45 - 09.30
Zohdi, Tarek OS En, Po Do, 08.45 - 09.30
Cookies sowie Drittanbieterdienste erleichtern die Bereitstellung unseres Online-Angebots. Durch die Nutzung unserer Dienste, erklären Sie sich mit der Datenschutzerklärung (Button "Weitere Informationen") sowie der Verwendung von Cookies einverstanden.